Dränering – varför och hur

Min familj har precis köpt ett hus. Huset är från 60-talet och har en källare. Vid inspektionen av huset framkom att det aldrig gjorts någon dränering och det fanns också vissa spår av fukt på källarväggarna. Trots att vi visste att vi var tvungna att göra en dränering och fuktskydda källaren så slog vi till och köpte huset för en mycket billigare penning än vad säljarna tänkt sig.

Båda parter tjänade nog på detta. Säljaren hade inte fått ut vad dräneringen skulle kosta och vi får ett hus som kostar mindre än vi tänkt oss även när dräneringen är klar.

Vi kommer att anlita Ge-Ab för vår dränering.

Varför behöver man göra en dränering?

Det kan vara så att dräneringen gjordes utifrån helt andra regler och normer än de som gäller idag. Det är vanligt att dräneringsrören har placerats för högt så att de inte kan leda bort grundvattnet som då kan sugas in i källarväggarna.

Dräneringens viktigaste funktion är att leda bort grundvattnet så att det inte stiger för högt och orsakar fuktskador i husgrunden. Ofta ser man också till att källarväggarna får en fuktspärr som hindrar vatten att sugas in i väggarna.

Dräneringen kan också vara igensatt av jord och smuts. Innan man påbörjar dräneringsarbetet kan det därför vara bra att spola dräneringsrören rena för att kanske slippa göra en mer omfattande dränering.

Hur görs en dränering?

  1. Att dränera om en husgrund är ett omfattande arbete som görs i olika steg. Det som alltid sker vid en dränering är följande:
  2. Marken runt huset grävs upp. Grävningen görs inte runt hela huset på en gång eftersom det skulle kunna göra att husgrunden blir underminerad. Man gräver så djupt att man kommer under husgrunden.
  3. I botten av det uppgrävda diket läggs en dräneringsslang som lutar mot avloppet. Ofta lägger man en dräneringsduk runt slangen med lite grus emellan.
  4. Källarväggarna skyddas mot fukt med t ex en fuktspärr som isolerar grunden utifrån.